Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 8: lause 3

Tässä postauksessa esitetään todistus lauseelle 3, eli muodostetaan tapa laskea polynomien yhteisten alkutekijöiden tiheys tietyin oletuksin.

Sisällysluettelo

 1. Osa 1 - johdanto
 2. Osa 2 - esitiedot
 3. Osa 3 - tulokset
 4. Osa 4 - motivaatio
 5. Osa 5 - heikko versio
 6. Osa 6 - yleinen tapaus
 7. Osa 7 - lause 2
 8. Osa 8 - lause 3
 9. Osa 9 - lause 4
 10. Osa 10 - sovelluksia
 11. Osa 11 - lisäaiheita

Tavoite:

Olkoot $P_1, P_2, \ldots , P_n \in \mathbb{Z_c}[x]$. Olkoon $F_i$ polynomin $P_i$ juurikunta, ja olkoon $F$ polynomin $P_1P_2 \ldots P_n$ juurikunta. Oletetaan, että

Tällöin

Idea:

Alkuperäinen ideani ei toiminut, ja huomasin virheen vasta tätä blogipostausta kirjoittaessani. Ideanani oli tutkia lauseen 1 antamia $D$, eli yhteiset alkutekijät karakterisoivaa polynomia. Tämä on kuitenkin turhan monimutkaista, koska saman voi tehdä tutkimalla polynomien tuloja:

Tutkitaan hetken ajan tapausta $n = 2$. Inkluusio-ekskluusion nojalla pätee

Miksi voimme käyttää inkluusioekskluusiota tiheyksille? Tämä toimii kyllä (ja lienee melko intuitiivista): olkoon $S(P, x)$ niiden $P$:n alkutekijöiden $p$ joukko, joilla $p \le x$. Tällöin tavallisen inkluusio-ekskluusion avulla (eli siis $\mid A \cup B \mid + \mid A \cap B \mid \ = \ \mid A \mid + \mid B \mid$) saadaan

Jaetaan yhtälö puolittain suureella $\pi(x)$, eli niiden alkulukujen määrällä, jotka ovat enintään $x$. Annetaan vielä $x$:n lähestyä ääretöntä. Yhtälön molemmilla puolilla summataan termejä muotoa

Mutta tämä on luonnollisen tiheyden määritelmä.

Jos siis saamme laskettua joukon $S(P_1) \cup S(P_2)$, eli joukon $S(P_1P_2)$, tiheyden, saamme myös tiheyden $\delta(S(P_1) \cap S(P_2))$ laskettua. Tämä on helpompaa kuin se, että generoisimme lauseen 1 avulla sellaisen $D$, jolla $S(D) = S(P_1) \cap S(P_2)$, ja tutkisimme joukon $S(D)$ tiheyttä. Syy tämän taustalla on se, että aiomme käyttää Frobeniuksen lausetta tiheyksien laskemiseen, ja tämä vaatii tietoa polynomien juurista. Tiedämme heti, mitä ovat polynomin $P_1P_2$ juuret, mutta polynomin $D$ juurien käsittely on vaikeampaa.

Ennen kuin mennään lauseen todistukseen, kirjoittelen muutamia huomioita.

Huomautus

Kirjoitin tulokset-postauksessa siitä, kuinka lauseen ehto on vain tapa sanoa se, että polynomit $P_i$ eivät kommunikoi keskenään. Tässä kohtaa väite voi tuntua jo hieman uskottavammalta: Frobeniuksen lause ottaa sisään tietoa juurista ja niiden generoimista kuntalaajennuksista, ja antaa takaisin tietoa alkutekijöistä.

Mainitsin aiemmin myös siitä, että tapauksessa $n = 2$ ehto on ekvivalenttia sen kanssa, että $F_1 \cap F_2 = \mathbb{Q}$ (tämä on melko intuitiivista). Yleisessä tapauksessa ehdosta seuraa kyllä, että juurikunnat eivät leikkaa toisiaan (paitsi rationaaliluvuissa), mutta tämä ei ole riittävä ehto. Ekvivalentti ehto voitaisiin muotoilla seuraavasti:

Olkoon $P$ polynomien $P_i$ tulo. Oletetaan, että kaikilla $1 \le i \le n$ polynomien $\frac{P}{P_i}$ ja $P_i$ juurikuntien leikkaus on rationaaliluvut.

Huomautus

Olkoot $P_1(x) = x^3 - 2$ ja $P_2(x) = x^2 + x + 1$. Näiden polynomien juurikunnat leikkaavat: jos $\omega$ on jokin $P_2$:n juuri, niin $\omega^3 = 1$, ja $P_1$:n juuret ovat $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega$ ja $\sqrt[3]{2}\omega^2$. Selvästi $\omega$ kuuluu $P_1$:n juurikuntaan.

Tällä esimerkillä on mielenkiintoisia ominaisuuksia.

Jaottomien kolmannen asteen polynomien alkutekijöiden tiheys on joko $\frac{1}{3}$ tai $\frac{2}{3}$ (ei ole vaikeaa osoittaa Frobeniuksen lauseen nojalla, joukolla $\lbrace 1, 2, 3 \rbrace$ kun on vain $6$ permutaatiota, ja ei kovin montaa osaryhmää).

Osoittautuu, että $\delta(S(P_1)) = \frac{2}{3}$. Lisäksi (jaottomille) toisen asteen polynomeilla pätee $\delta(S(P_2)) = \frac{1}{2}$.

Yhteisten alkutekijöiden tiheyden olettaisi olevan siis $\frac{1}{3}$, mutta näin ei ole. Tiheys on vähemmän, $\frac{1}{6}$. Inkluusio-ekskluusion nojalla (kts. yllä) $\delta(S(P_1) \cup S(P_2)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = 1$

Esimerkissä on kolme mielenkiintoista pointtia:

 1. Yhteisten alkutekijöiden tiheys on vähemmän kuin annettujen polynomien alkutekijöiden tiheys. Tämä yllätti minut täysin - olin pitkään ajatellut tämän olevan mahdotonta, eli ajattelin epäyhtälön $\delta(S(A) \cap S(B)) \ge \delta(S(A))\delta(S(B))$ pätevän aina. Lisäksi en näe intuitiivista syytä sille, mistä tämä johtuu: helpossa esimerkeissä tapahtumat “p on $A$:n alkutekijä” ja “p on $B$:n alkutekijä” ovat riippumattomia, tai toisen pätevyys aiheuttaa suuremman todennäköisyyden myös toiselle päteä. Näin käy esimerkiksi jos $A(x) = x^{10} - 2$ ja $B(x) = x^6 - 2$, mutta nyt tilanne on päinvastainen.

 2. $\delta(S(P_1) \cup S(P_2)) = 1$. Tämä ei vielä todista, että kaikki $p$ ovat polynomin $P_1P_2$ alkutekijöitä (poikkeustapauksia voisi olla hyvin harvassa ilman, että tämä vaikuttaa tiheyteen), mutta tämäkin pätee. Aiemmin esitettiin polynomi $(x^2 - 2)(x^2 - 3)(x^2 - 6)$ ratkaisuna ongelmaan “onko olemassa polynomia, jolla ei ole rationaalisia juuria, mutta jonka alkutekijöitä ovat kaikki alkuluvut?”. Polynomi $P_1P_2$ antaa ratkaisun, jonka aste on $5$. Epätriviaaliksi harjoitustehtäväksi jätetään sen osoittaminen, että ei ole olemassa ratkaisua, jonka aste on alle $5$.

 3. Jos $\alpha$ ja $\beta$ ovat mielivaltaiset polynomien $P_1$ ja $P_2$ juuret, niin pätee $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}] = 6$. Tästä huolimatta juurikunnat leikkaavat.

Miksi kaikki alkuluvut ovat joko $P_1$:n tai $P_2$:n alkutekijöitä? Jos $p \equiv 1 \pmod{3}$, niin se on kolmannen syklotomisen polynomin $P_2$ alkutekijä. Jos taas $p \equiv 2 \pmod{3}$, niin funktio $f(x) = x^3$ on bijektio mod $p$, eli $p \in S(P_1)$. Jos taas $p = 3$, niin $p \in S(P_1)$.

Seuraavaksi osoitetaan lause 3. Todistus ei sisällä mitään kovin mielenkiintoista, mutta demonstroi Frobeniuksen lauseen käyttämistä tositilanteissa. Itse pidän todistusta hieman puuduttavana, lähinnä koska todistuksen toteutus on melko vaivalloinen. Idea lauseessa 3 on siitä huolimatta hyvin luonnollinen.

Todistus

Todistan väitteen vain tapauksessa $n = 2$. Todistin työssäni yleisen tapauksen induktiolla - todistus oli mielestäni hyvin puuduttava, eikä sisältänyt mitään oivaltavaa. Siispä keskitytään hieman mielenkiintoisempaan osaan todistuksesta.

Oletetaan siis, että $n = 2$.

Olkoon $G_1$ polynomin $P_1$ Galois’n ryhmä, $G_2$ vastaavasti $P_2$:n, ja vielä $G_{12}$ polynomin $P_1P_2$ Galois’n ryhmä.

Jos $A, B$ ovat joukkoja, joukolla $A \times B$ viitataan parien $(a, b), a \in A, b \in B$ joukkoon.

Keith Conradin Galois Theory At Work-monisteen (linkki) lause 5.1. kertoo, että $G_{12}$ on isomorfinen joukon $G_1 \times G_2$ kanssa, seuraten ehdosta $[F : \mathbb{Q}] = [F_1 : \mathbb{Q}][F_2 : \mathbb{Q}]$. On siis olemassa bijektio $f$ näiden joukkojen välillä. Tämä bijektio on varsin luonnollinen: olkoon $\sigma_{12} \in G_{12}$ jokin alkio. Määritellään $\sigma_1(x) = \sigma_{12}(x)$ kaikilla $x \in F_1$, ja määritellään vastaavasti $\sigma_2$. On selvää, että $\sigma_i \in G_i$, $i = 1, 2$. Kuvataan $f(\sigma_{12}) = (\sigma_1, \sigma_2)$.

Joukon $G_{12}$ koko on bijektion olemassaolon vuoksi joukkojen $G_1$ ja $G_2$ kokojen tulo.

Suunnitelmana on käyttää Frobeniuksen lausetta polynomin $P_1P_2$ alkutekijöiden tiheyden määrittämiseen. Tätä varten meidän tulee määrittää niiden $\sigma_{12} \in G_{12}$ määrä, jotka kuvaavat jonkin polynomin $P_1P_2$ juurista itselleen. Olkoon näiden kuvausten joukko $N_{12}$. Määritellään vastaavasti $N_1$ ja $N_2$.

Frobeniuksen lause sanoo siis, että

Miten määritämme joukon $N_{12}$ koon? Ideana on valita joukon $G_{12}$ alkioita $\sigma_{12}$, ja tutkia, millainen pari $(\sigma_1, \sigma_2)$ tulee ulos kuvatessa bijektiolla $f$. Tähän on neljä tapausta:

 1. $\sigma_1 \in N_1, \sigma_2 \in N_2$. Tämä tarkoittaa siis, että on olemassa polynomin $P_1$ juuri $\alpha_1$, jolla $\sigma_1(\alpha_1) = \alpha_1$ (ja vastaavasti polynomille $P_2$). Bijektion määrittelyn nojalla nyt pätee $\sigma_{12}(\alpha_1) = \sigma_1(\alpha_1) = \alpha_1$. Siis kuvaus $\sigma_{12}$ kuvaa polynomin $P_1P_2$ juuren $\alpha_1$ itselleen, eli $\sigma_{12} \in N_{12}$. Siis jos $f(\sigma_{12}) \in N_1 \times N_2$, pätee $\sigma_{12} \in N_{12}$.

 2. $\sigma_1 \in N_1$, mutta $\sigma_2 \not\in N_2$. Voimme edetä kuten tapauksessa 1: missään kohtaa ei käytetty tietoa $\sigma_2 \in N_2$. Tässä tapauksessa pätee myös $\sigma_{12} \in N_{12}$.

 3. $\sigma_1 \not\in N_1$ ja $\sigma_2 \in N_2$. Tapauksen 1 käsittely toimii tutkimalla kuvausta $\sigma_2$ ja jotain polynomin $P_2$ juurta $\alpha_2$. SIis $\sigma_{12} \in N_{12}$.

 4. $\sigma_1 \not\in N_1$ ja $\sigma_2 \not\in N_2$. Tässä tapauksessa päteekin $\sigma_{12} \not\in N_{12}$. Tämä on helppoa osoittaa vastaoletuksella: oletetaan, että olisi olemassa jokin polynomin $P_1P_2$ juuri $\alpha$, jolla $\sigma_{12}(\alpha) = \alpha$. Jos $\alpha$ on $P_1$:n juuri, pätee bijektion määrittelyn nojalla $\sigma_1(\alpha) = \sigma_{12}(\alpha) = \alpha$, ristiriita ehdon $\sigma_1 \not\in N_1$ kanssa. Vastaavasti ristiriita, jos $\alpha$ on $P_2$:n juuri.

Tapauskäsittelyn pohjalta on helppoa laskea joukon $N_{12}$ koko: se on tapausten $1, 2, 3$ mukaisten parien $(\sigma_1, \sigma_2)$ määrä. Ensimmäisen tapauksen kuvaksien määrä on $\mid N_1 \mid \cdot \mid N_2 \mid$. Toisen tapauksen mukaisia pareja on

Kolmannen tapauksen mukaisia taas on

Summaamalla nämä yhteen saadaan

Frobeniuksen lauseen nojalla

missä on Frobeniuksen lauseen nojalla

joten yllä oleva summa on vain

Inkluusio-ekskluusion nojalla $\delta(S(P_1) \cap \delta(S(P_2)) = \delta(S(P_1))\delta(S(P_2))$.

Seuraava postaus.