Lukujonon neliöominaisuus kolmella tavalla

Tässä postauksessa käydään kolme hyvin erilaista ja varsin mielenkiintoista ratkaisua seuraavalle tehtävälle:

Valmennustehtävät, 2018 tammikuu, tehtävä 21

Määritellään $a_0 = a_1 = 3$ ja $a_{n+1} = 7a_n - a_{n-1}$ jokaisella $n \in \mathbb{Z_+}$. Osoita, että $a_n - 2$ on neliöluku jokaisella $n \in \mathbb{Z_+}$.

Ensimmäinen ratkaisu (Akseli Jussinmäki)

Tässä ratkaisussa käytetään apuna Fibonaccin lukuja. Määritellään $F_0=1$, $F_1=1$ ja $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$, kun $n\geq 2$

Kun $n=1$, niin $a_1-2=3-2=1$. Kun $n\geq 2$, niin $a_n-2=(F_{2n-4}+3F_{2n-3})^2$. Jos tämä pätee, niin selvästi $a_n-2$ on neliöluku kaikilla $n\in\mathbb{N}$. Todistetaan väite induktiolla. Todistetaan ensin tapaukset $n=2$ ja $n=3$:

$a_2-2=21-3-2=16$ ja $(F_{2\times2-4}+3F_{2\times2-3})^{2}=(F_0+3F_1)^{2}=(1+3\times1)^{2}=4^{2}=16$.

$a_3-2=7\times18-3-2=121$ ja $(F_{2\times3-4}+3F_{2\times3-3})^{2}=(F_2+3F_3)^{2}=(2+3\times3)^{2}=11^{2}=121$.

Otetaan seuraavaksi induktioaskel, eli todistetaan, että $a_n-2=(F_{2n-4}+3F_{2n-3})^2$, kun $a_{n-1}-2=(F_{2n-6}+3F_{2n-5})^2$ ja $a_{n-2}-2=(F_{2n-8}+3F_{2n-7})^2$.

Väite siis pätee, jos alimman rivin yhtälö pätee. Todistetaan sekin induktiolla. Halutaan siis osoittaa, että

Selvästi tämä pätee, kun $a=0$: $F_0^{2}+(F_0)\times(F_1)-F_1^{2}=1+1-1=1$. Oletetaan nyt, että pätee $(F_{2a-2})^{2}+(F_{2a-2})\times(F_{2a-1})-(F_{2a-1})^{2}=1$. Mutta nyt

Induktioaskel on otettu ja todistus on valmis.

Motivaatio ratkaisun takana: Tehtävän todistamiseksi on mukavaa, jos $a_n-2$ saadaan esitettyä riittävän yksinkertaisten termien neliönä. Idean saamiseksi on loogista tarkastella, minkä lukujen neliöitä $a_n-2$:t ovat pienillä n:n arvoilla. $\sqrt{a_2-2}=4$, $\sqrt{a_3-2}=11$, $\sqrt{a_4-2}=29$. Sitten voi tarkastella näiden lukujen erotuksia siinä toivossa, että löytäisi niille jonkin kaavan. $29-11=18$, $11-4=7$, $4-1=3$. Nyt voidaan huomata, että neliöjuuret ja niiden erotukset saadaan lisäämällä yhteen edelliset neliöjuuri ja erotus tai erotus ja neliöjuuri: $1+3=4$, $3+4=7$, $4+7=11$, $7+11=18$ ja $11+18=29$. Tässä on mukavasti logiikkaa. Kirjoitetaan seuraavaksi neliöjuuret ykkösten ja kolmosten summana: $4=1\times1+1\times3$, $11=1+3+(1+3+3)=2\times1+3\times3$, $29=2\times1+3\times3+3\times1+5\times3=5\times1+8\times3$ Nyt huomataan, että kertoimet ovat Fibonaccin lukuja ja voidaan päätyä ratkaisun alussa näkyvään yhtälöön.

Toinen ratkaisu (Joonatan Honkamaa)

Määritellään $b_1=1, b_2=4$ ja $b_{n+1}=3b_n-b_{n-1}$. Osoitetaan, että $a_n-2={b_n}^2$ kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla $n$. Tämä riittääkin tehtävän ratkaisemiseksi. Todistetaan ensin seuraava tulos:

Olkoon $b_1=1, b_2=4$ ja $b_{n+1}=3b_n-b_{n-1}$. $\forall$ $n \in \mathbb{N} $ pätee ${b_{n+1}}^2-3b_{n+1}b_n+{b_n}^2=5$.

Todistus. Todistetaan väite induktiolla. Kun $n=1$, niin $ 4^2-3\cdot 4 \cdot 1 +1^2=5$ eli väite pätee. Oletetaan sitten, että väite pätee, kun $n = m-2$ ja osoitetaan, että se pätee, kun $n = m-1$. Käyttämällä rekursioyhtälöä saamme: $ {b_m}^2-3{b_m}b_{m-1}+{b_{m-1}}^2= $ $ 9{b_{m-1}}^2-6b_{m-1}b_{m-2}+{b_{m-2}}^2-9{b_{m-1}}^2+3b_{m-1}b_{m-2}+{b_{m-1}}^2= $ $ {b_{m-1}}^2-3b_{m-1}b_{m-2}+{b_{m-2}}^2 $ Todistus on valmis.

Osoitetaan sitten induktiolla, että ${b_n}^2=a_n -2$. Kun $n=1$, $ 3-2=1=1^2 $ eli väite pätee. Kun $n=2$, $ 7\cdot3-1\cdot3-2=16=4^2$, eli väite pätee. Oletetaan, että väite pätee, kun $n = m$ ja kun $n = m-1 $ ja todistetaan, että se pätee, kun $n = m+1$. Käytetään lisäksi apuna äsken osoitettua tulosta:

$ {b_{m+1}}^2=a_{n+1}-2 $ $ {b_{m+1}}^2= 7a_{m}-a_{m-1}-2 $ $ 9{b_m}^2-6b_m b_{m-1}+{b_{n-1}}^2=7{b_m}^2-{b_{m-1}}^2+10 $ $ {b_m}^2-3b_m b_{m-1} +{b_m}^2 = 5 $ Todistus ja siten myös tehtävän ratkaisu on valmis.

Motivaatio ratkaisun takana: Tehtävän todistamiseksi on mukavaa, jos $a_n-2$ saadaan esitettyä kivasti määritellyn luvun neliönä. Idean saamiseksi on loogista tarkastella, minkä lukujen neliöitä $ a_n - 2 $:t ovat pienillä n:n arvoilla. $ \sqrt{a_1-2}=1 $, $ \sqrt{a_2-2}=4 $, $\sqrt{a_3-2}=11$, $\sqrt{a_4-2}=29$. Huomataan, että seuraava neliöjuuri saadaan määriteltyä rekursiivisesti lisäämällä edellisen neliöjuuren kolminkertaisena ja vähentämällä sitä edellisen neliöjuuren. Tässä on mukavasti logiikkaa. Määritellään siis tällä tavalla lukujono $b_n$. Nyt voi alkaa räpeltää sopivasti induktion kanssa, kuten tämän todistuksen loppuosassa, ja huomata, että todistuksen alussa olevan tuloksen on pakko päteä.

Kolmas ratkaisu (Olli Järviniemi)

Luonnollinen idea on tutkia sitä lukujonoa $b_n$, jolla $a_n - 2 = b_n^2$. Laskemalla ensimmäiset arvot saamme $b_0 = 1$, $b_1 = 1$, $b_2 = 4$, $b_3 = 11$, $b_4 = 29$ ja niin edelleen. Huomataan, että rekursioyhtälö $b_{n+1} = 3b_n - b_{n-1}$ näyttää pätevän, paitsi kun $n = 1$. Tämä saadaan korjattua asettamalla $b_0 = -1$, jolloin edelleen $a_0 - 2 = b_0^2$. Pyritään nyt todistamaan, että rekursioyhtälöllä $b_{n+1} = 3b_n - b_{n-1}$, $b_0 = -1$, $b_1 = 1$ määritelty lukujono toteuttaa ehdon $a_n - 2 = b_n^2$.

Ratkaisu rakentuu niin, että muodostamme yleisen termin lausekkeen jonoille $a_n$ ja $b_n$, ja todistamme tätä kautta $a_n - 2 = b_n^2$. Ratkaistaan yleinen lauseke luvulle $a_n$. On yleisesti tunnettua, miten tämä tehdään, mutta ratkaiseminen esitetään kuitenkin suhteellisen yksityiskohtaisesti

On uskottavaa, että lukujono $a_n$ kasvaa eksponentiaalisesti. Veikataan, että yhtälö $a_n = r^n$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$ jollain vakiolla $r$. Tämä veikkaus ei tietenkään toimi, mutta ei välitetä vielä siitä. Tutkitaan, mikä $r$:n arvon tulee olla, jotta rekursioyhtälö $a_{n+1} = 7a_n - a_{n-1}$ pätee. Yhtälön $r^{n+1} = 7r^n - r^{n-1}$ tulee päteä. Poissuljetaan $r = 0$. Yhtälö palautuu muotoon $r^2 - 7r + 1 = 0$. Tämä on toisen asteen yhtälö, jolle saamme ratkaisut $x = \frac{7 + 3\sqrt{5}}{2}$ ja $y = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2}$.

Parannetaan sitten veikkaustamme yleisen lausekkeen termille. Saimme äsken selville, että veikkaus $a_n = x^n$ toteuttaa rekursioyhtälön. On helppoa todeta, että tällöin myös $a_n = ax^n$ toteuttaa myös rekursioyhtälön, kun $a$ on vakio. Vastaavasti $a_n = by^n$ toteuttaa rekursioyhtälön kaikilla vakiolla $b$. Todetaan vielä, että nyt näiden summa toteuttaa rekursioyhtälön, siis lauseke $a_n = ax^n + by^n$ (jos et usko, sijoita tämä lauseke rekursioyhtälöön). Enää siis tulee murehtia alkuarvoista $a_0$ ja $a_1$.

Nyt voimme sijoittaa $3 = a_0 = ax^0 + by^0 = a + b$, ja $3 = a_1 = ax + by$. Muuttujat $a$ ja $b$ ovat tuntemattomia, mutta $x$ ja $y$ ovat tiedossa olevia vakioita. Tämä on siis vain tavallinen lineaarinen yhtälöpari, josta voimme ratkaista luvut $a$ ja $b$. Tämä ei ole järin mielenkiintoista, joten ilmoitan vain vastauksen. $a = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ja $b = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$. Näin ollen olemme saaneet yleisen termin lausekkeen jonolle $a_n$. Se on ruma, mutta se toimii.

Aivan vastaavaan tapaan voidaan ratkaista yleinen termi jonon $b_n$ jäsenille. Se on muotoa $b_n = cz^n + dw^n$, missä $z = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$, $w = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$, $c = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ ja $d = -\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$.

Palataan sitten yhtälöön $a_n - 2 = b_n^2$. Ennen kuin lähdemme sijoittamaan saamiamme lausekkeita yhtälöön, voidaan jo todeta, että saamme osoitettua yhtälön paikkaansapitävyyden (olettaen että se tosiaan pitää paikkaansa, eli rekursioyhtälö jonolle $b_n$ toimii). Nimittäin, kun kerromme kaiken auki ja vähennämme luvut samalle puolelle, tulee yhtälöstä muotoa $c_1 \cdot q_1^n + c_2 \cdot q_2^n + \ldots c_k \cdot q_k^n = 0$ (missä voi hyvin olla $q_i = 1$ vakiotermille). Väitteeni on, että jos tämä yhtälö pätee kaikilla $n$, niin silloin yhtälö pätee triviaalisti, eli vasen puoli sievenee nätisti nollaksi. Tämä pätee, sillä jos olisi jokin $i$, jolla $q_i > q_j$ kaikilla $j \neq i$, missä $q_i$:n kerroin ei ole $0$, tulisi isoilla $n$:n arvoilla termi $c_i \cdot q_i^n$ dominoimaan, jolloin yhtälön vasen puoli ei olisi aina $0$.

Enää tulee sijoittaa annetut arvot ja todeta yhtälön paikkansapitävyys. Saamme $b_n^2 = (cz^n + dw^n)^2 = c^2(z^2)^n + d^2(w^2)^n + 2cd(zw)^n$, sekä $a_n - 2 = ax^n + by^n - 2$. On helppoa laskea, että on oikeastaan $cd = -1$, $zw = 1$, $c^2 = a$, $d^2 = b$, $z^2 = x$ ja $w^2 = y$. Näistä syistä todistettava yhtälö pätee (varsin triviaalisti, kuten aiemmin todettiin).

Huomautus: yllä esitetyn esimerkin tapaisesti voidaan ratkaista mikä tahansa rekursioyhtälö $c_n = sc_{n-1} + tc_{n-2}$, kun on annettu kaksi alkuarvoa, paitsi jos yhtälöllä $r^2 - rs - t = 0$ on kaksoisjuuri. Tämäkin tapaus on ratkaistavissa. Ratkaisumetodit yleistyvät myös rekursioyhtälöille, joiden syvyys on suurempi kuin $2$. Tällöin ratkastavan polynomin aste kasvaa ja yhtälöryhmän yhtälöiden määrä kasvaa. Lisää informaatiota lineaarisista rekursioyhtälöistä löytyy netistä.

Motivaatio ratkaisun takana: yleinen lauseke termeille $a_n$ ja $b_n$ on hyvin helppoa (tosin hieman työlästä) ratkaista. Yleisestä lausekkeesta on kuitenkin varsin helppoa todistaa yhtälö $a_n - 2 = b_n^2$.