Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 1: johdanto

Tässä postauksessa esitetään ensimmäinen osa sarjasta blogipostauksia, jotka käsittelevät tekemääni tutkielmaa. Ensimmäisen osan tarkoitus on antaa kokonaiskatsaus projektista.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 2: esitiedot

Tässä postauksessa esitetään tutkielman kannalta tärkeitä esitietoja sekä notaatioita.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 3: tulokset

Tässä postauksessa esitetään tutkielman merkittävimmät tulokset.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 4: motivaatio

Tässä postauksessa esitetään motivaatio lauseen 1 todistuksen takana.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 5: heikko versio

Tässä postauksessa esitetään todistus lauseen 1 heikolle versiolle.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 6: yleinen tapaus

Tässä postauksessa esitetään tapa laajentaa heikko versio lauseesta 1 yleiseen tapaukseen.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 7: lause 2

Tässä postauksessa todistetaan tutkielma lause 2, eli Schurin lauseelle yleistys. Todistus perustuu Frobeniuksen lauseeseen.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 8: lause 3

Tässä postauksessa esitetään todistus lauseelle 3, eli muodostetaan tapa laskea polynomien yhteisten alkutekijöiden tiheys tietyin oletuksin.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 9: lause 4

Tässä postauksessa todistetaan tutkielman lause 4, eli että kaikki välin $[0, 1]$ rationaaliluvut esiintyvät jonkin polynomin alkutekijöiden tiheytenä.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 10: sovelluksia

Tässä postauksessa esitetään työn sovelluksia neliönjäännöksiä ja korkeampien potenssien jäännöksiä käsitteleviin kysymyksiin.

Polynomien yhteiset alkutekijät, osa 11: lisäaiheita

Tässä postauksessa esitän lisäaiheita työhön liittyen.

Polynomiyhtälöryhmän ratkaiseminen

Tässä postauksessa käsitellään yleisen polynomiyhtälöryhmän ratkaisemista.

MAOLin loppukilpailu 2019

Tässä postauksessa esitetään vuoden 2019 MAOLin loppukilpailun tehtäviin ratkaisuhahmotelmat sekä kilpailutilannetta kisaajan näkökulmasta.

Lineaariset rekursiot

Tässä postauksessa käsitellään lineaarisia rekursioita. Postauksen pääpointtina on lineaaristen rekursioiden yleisen termin lausekkeen esittäminen, jonka jälkeen käydään läpi esimerkkitehtäviä.

Neliönjäännökset

Tässä postauksessa käsitellään neliönjäännöksiä. Tarkemmin sanoen käsitellään, milloin luku on neliönjäännös äärettömän monella alkuluvulla, sekä muita samanhenkisiä kysymyksiä.

Jaollisuus rationaaliluvuissa

Tässä postauksessa esitetään luonnollinen yleistys jaollisuudelle rationaaliluvuissa.

Moniulotteisia ongelmia

Tässä postauksessa käydään läpi kaksi kisatehtävää, joita voi tulkita moniulotteisesti.

Henselin lemma

Tässä postauksessa käsitellään Henselin lemmaa: jos polynomilla $P \in \mathbb{Z}[x]$ on juuri modulo $p$, monessa tapauksessa sillä on juuri modulo $p^k$ kaikilla $k$.

Algebrallisista luvuista ja vektoriavaruuksista

Tässä postauksessa esitetään yksi todistus sille, miksi kahden algebrallisen luvun summa/tulo on myös algebrallinen. Tämän todistamiseksi määritellään vektoriavaruus ja kanta.

Numeroiden summa

Tässä postauksessa käsitellään numeroiden summan ominaisuuksia.